O lécích - Poznejte své léky

Upozornění a informace k bezpečnosti léků

Agomelatin (Valdoxan) – upozornění na riziko hepatotoxicity

Evropská agentura pro léčivé přípravky na základě přehodnocení poměru přínosů a rizik léčivého přípravku Valdoxan v léčbě deprese doporučuje upozornit na riziko hepatotoxicity.

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.9.2014

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití jedné šarže léčivého přípravku Infanrix Hexa, inj. plv. sus.

 

Pohotovostní (nouzová) antikoncepce – ukončení přehodnocení

Evropská léková agentura dokončila přehodnocení pohotovostních (nouzových) kontraceptiv obsahujících levonorgestrel nebo ulipristal acetát zabývající se vlivem tělesné hmotnosti na účinek těchto léčiv.

 

Ibuprofen – zahájeno celoevropské přehodnocení

Farmakovigilanční výbor (PRAC) Evropské lékové agentury zahájil přehodnocení kardiovaskulárních rizik dlouhodobě užívaných vysokých dávek systémově podávaného ibuprofenu.

 

Hydroxyzin – zahájení přehodnocení poměru přínosů a rizik

Evropská léková agentura zahájila přehodnocení poměru přínosů a rizik u léčivých přípravků, které obsahují hydroxyzin.

 

Ivabradin – zahájeno celoevropské přehodnocení

Evropská léková agentura zahájila přehodnocení používání ivabradinu (Procoralan/Corlentor), používaného k symptomatické léčbě dospělých s chronickou stabilní anginou pectoris a chronickým srdečním selháním.

 

Domperidon – CMD potvrdila doporučení výboru PRAC

Koordinační skupina pro MRP a DCP podpořila doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik týkající se omezení používání léčivých přípravků s obsahem domperidonu.

 

Adrenalinové autoinjektory – zahájení přehodnocení

Evropská léková agentura zahájila přehodnocení adrenalinových autoinjektorů, které jsou používány v rámci první pomoci při výskytu anafylaxe (těžká alergická reakce), ještě před zavoláním zdravotnické záchranné služby.

 

Zolpidem – CMD podpořila nová doporučení

Koordinační skupina CMD podpořila doporučení vedoucí ke snížení rizika narušení schopnosti řídit a narušení bdělosti druhý den po užití zolpidemu.

 

Linoladiol N – nové přehodnocení

Výbor CHMP aktualizoval doporučení týkající se používání krému Linoladiol N obsahujícího vysokou dávku estrogenu.

 

Ketoprofen k topické aplikaci – připomenutí správného používání k omezení rizika fotosensitivních kožních reakcí

Státní ústav pro kontrolu léčiv připomíná, jako každoročně na začátku jarní slunečné sezóny, správné používání léčivých přípravků s obsahem ketoprofenu k zevní léčbě.

 

Kodein - přehodnocení používání v léčbě kašle u dětí

Evropská léková agentura zahájila přehodnocení používání přípravků s obsahem kodeinu, které se používají pro léčbu kašle u dětí (ve věku do 18 let). 

 

Testosteron – zahájeno celoevropské přehodnocení

Evropská léková agentura (EMA) zahájila přehodnocení přípravků obsahujících testosteron používaných zejména k léčbě stavů způsobených deficitem testosteronu (hypogonadismus).

 

Ambroxol a bromhexin - zahájeno evropské přehodnocení

Evropská léková agentura zahájila přehodnocení ambroxolu a bromhexinu z důvodu rizika alergických reakcí.

 

Látky ovlivňující renin-angiotensinový systém – kombinace není doporučena

Evropská léková agentura ukončila přehodnocení používání kombinace léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensinový systém (RAS)  v léčbě hypertenze a městnavého srdečního selhání.