O lécích - Poznejte své léky

Zolpidem – CMD podpořila nová doporučení

Koordinační skupina CMD podpořila doporučení vedoucí ke snížení rizika narušení schopnosti řídit a narušení bdělosti druhý den po užití zolpidemu.

Koordinační skupina pro MRP a DCP (CMD) podpořila doporučení Farmakovigilančního výboru (PRAC) vedoucí ke snížení rizika narušení schopnosti řídit a narušení bdělosti druhý den po užití zolpidemu.

Připomenutí nejdůležitějších informací

Zolpidem může působit ospalost a zpomalovat reakce druhý den po jeho užití a to může vést k ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Je důležité, aby pacienti nepřekračovali doporučenou dávku 10 mg jednou denně těsně před ulehnutím (pro starší pacienty a pacienty se sníženou funkcí jater je doporučená dávka 5 mg).

Pacienti by se měli alespoň 8 hodin po užití zolpidemu.

Zolpidem by neměl být užíván spolu s jinými léčivými přípravky, které způsobují ospalost nebo snížení pozornosti nebo s alkoholem či drogami.

Stanovisko CMD bylo přijato většinou hlasů, nyní bylo předáno Evropské komisi pro přijetí konečného právně závazného stanoviska.

 

Oddělení farmakovigilance
30. 4. 2014