O lécích - Poznejte své léky

Nový způsob označování léků podléhajících dalšímu sledování

Evropská unie zavedla nový způsob, jak označovat léky podléhající dalšímu sledování.

Takové léky jsou sledovány obzvláště pečlivě, v příbalové informaci mají zobrazený černý obrácený trojúhelník a uvedenou krátkou větu: "Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování".

Veškeré související informace naleznete ZDE.

 

Tiskové a informační oddělení
3. 10. 2013