O lécích - Poznejte své léky

Upozornění a informace k bezpečnosti léků

Antidepresiva – zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých

Úprava textů doprovázející všechna antidepresiva na doporučení pracovní skupiny pro farmakovigilanci Evropské lékové agentury (PhVWP). 

 

Informace k bezpečnosti léčivého přípravku Gardasil

 

Champix – nová doporučení pro lékaře a pacienty

 

Gordox - dočasné pozastavení dodávek na český trh

 

Protelos – nové bezpečnostní informace