O lécích - Poznejte své léky

Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Estracyt, por. cps. dur. až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Oddělení závad v jakosti

15. 5. 2015