O lécích - Poznejte své léky

Závady v kvalitě

Sdělení SÚKL ze dne 4.4.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Temomedac 180 mg, por. cps. dur. až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.4.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže přípravku Aqua carminativa rubra a všech individuálně připravovaných léčivých přípravků, kterým dosud neuplynula doba použitelnosti a k jejichž přípravě byla tato šarže použita, z úrovně pacientů.

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.4.2014 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Thiogamma 600 Injekt, inf. cnc. sol. až z úrovně pacientů.

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.3.2014 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže přípravku Sirupus simplex z úrovně zdravotnických zařízení a o stažení všech individuálně připravených léčivých přípravků , kterým dosud neuplynula doba použitelnosti, a k jejichž přípravě byla použita uvedená šarže přípravku Sirupus Simplex, z úrovně pacientů.

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.3.2014 (2)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití uvedené šarže léčivého přípravku Thiogamma 600 Injekt, inf. cnc. sol., 5x20 ml.

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.3.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Gonal-F 900 IU(66mcg)/1.5ml, inj. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.3.2014 (2) - aktualizace 20.3.2014

SÚKL informuje o stažení všech šarží léčivého přípravku Calcium pantothenicum Zentiva, drm. ung. 30 g a Calcium pantothenicum Zentiva, drm. ung. 100 g z úrovně pacientů.

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.3.2014 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravku Soliris 300 mg z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.3.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravku Formaldehydi kutvirti gargarisma z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.3.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Trund 500 mg potahované tablety, por. tbl. flm. a Trund 1000 mg potahované tablety, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2014 (2)

SÚKL informuje o stažení jedné šarže léčivého přípravku Calcium pantothenicum Zentiva, drm. ung. 30 g z úrovně pacientů a dalších tří šarží uvedeného léčivého přípravku z preventivních důvodů z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.2.2014 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Chlorid sodný 0,9% Baxter, inf. sol. III, 20x500ml z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.2.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků NiQuitin Mini 1,5 mg, orm. pas. cmp. a NiQuitin Mini 4 mg, orm. pas. cmp.  z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.1.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Iburion 400 mg, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2013 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Octagam 10%, inf. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.