O lécích - Poznejte své léky

Léky

Lékárny

Varování a informace

08. 12. 2017

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním – výbor PRAC potvrzuje doporučení...

SÚKL informuje že, výbor PRAC potvrzuje doporučení pozastavení registrace

08. 12. 2017

Esmya (ulipristal acetát) - zahájeno evropské přehodnocení

SÚKL informuje o zahájeném přehodnocení na základě výskytu několika případů závažného jaterního poškození.

08. 12. 2017

Xofigo – upozornění týkající se použití v kombinaci s přípravkem Zytiga a...

SÚKL informuje o zjištěných rizicích v probíhající klinické studii.

06. 12. 2017

Kontrastní látky obsahující gadolinium – ukončení postupu přezkoumání

SUKL informuje, že Evropská komise dne 14. 11. 2017 potvrdila závěry vědeckého přehodnocení EMA, týkající se depozit...

Všechna varování a informace