O lécích - Poznejte své léky

Léky

Lékárny

Varování a informace

13. 07. 2021

Zynteglo – nebyla prokázána souvislost se vznikem rakoviny krve

Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dospěl k závěru,...

13. 05. 2021

ODSTRANĚNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU VE FORMULÁŘI K NEINTERVENČNÍM...

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně při elektronickém informování SÚKL o provádění neintervenčních...

22. 03. 2021

Zynteglo – zahájení evropského přehodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC)...

22. 03. 2021

Ifosfamid – závěry celoevropského přehodnocení rizika encefalopatie

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o ukončení evropského přehodnocení ifosfamidu.

Všechna varování a informace