O lécích - Poznejte své léky

Léky

Lékárny

Varování a informace

07. 08. 2017

Kortikosteroidy k injekčnímu podání – CMDh potvrzuje kontraindikaci u...

SÚKL informuje, že přípravky obsahující stopy bílkovin kravského mléka budou během r. 2019 nahrazeny přípravky bez...

26. 07. 2017

Kontrastní látky obsahující gadolinium – konečné stanovisko EMA

SÚKL informuje o tom, že EMA potvrzuje omezení používání lineárních kontrastních látek obsahujících gadolinium

18. 07. 2017

Kortikosteroidy k injekčnímu podání – kontraindikace u pacientů alergických...

SÚKL informuje, že přípravky obsahující stopy bílkovin kravského mléka budou nahrazeny přípravky bez těchto bílkovin.

12. 07. 2017

Kontrastní látky obsahující gadolinium – potvrzení pozastavení registrace...

SÚKL informuje, že byl potvrzen nepříznivý poměr přínosů a rizik většiny lineárních látek.

Všechna varování a informace