O lécích - Poznejte své léky

Léky

Lékárny

Varování a informace

03. 06. 2019

Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím kyslík v tlakových lahvích

SÚKL upozorňuje na výskyt případů zahoření u tlakových lahví léčivého přípravku CONOXIA 100% medicinální plyn,...

24. 05. 2019

Xeljanz – omezení používání po dobu celoevropského přehodnocení

Léčivý přípravek Xeljanz nemá být podáván v dávce 10 mg 2x denně pacientům se zvýšeným rizikem plicní embolie.

15. 05. 2019

Domperidon – připomenutí omezené indikace a kontraindikací souvisejících se...

Státní ústav pro kontrolu léčiv připomíná bezpečné užívání přípravků obsahujících domperidon.

06. 05. 2019

Lartruvo (olaratumab) – zrušení registrace

SÚKL informuje o zrušení registrace léčivého přípravku Lartruvo určeného k léčbě zhoubných nádorů měkkých tkání...

Všechna varování a informace