O lécích - Poznejte své léky

Léky

Lékárny

Varování a informace

18. 09. 2017

Koagulační faktor VIII – ukončení dalšího evropského přehodnocení bezpečnosti

SÚKL informuje o tom, že pro rozdíly v riziku tvorby inhibitorů mezi dvěma skupinami těchto přípravků neexistuje...

14. 09. 2017

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním – výbor PRAC doporučuje stažení z trhu

SÚKL informuje, že u přípravků s prodlouženým uvolňováním hrozí obtíže při léčbě předávkování.

07. 08. 2017

Kortikosteroidy k injekčnímu podání – CMDh potvrzuje kontraindikaci u...

SÚKL informuje, že přípravky obsahující stopy bílkovin kravského mléka budou během r. 2019 nahrazeny přípravky bez...

26. 07. 2017

Kontrastní látky obsahující gadolinium – konečné stanovisko EMA

SÚKL informuje o tom, že EMA potvrzuje omezení používání lineárních kontrastních látek obsahujících gadolinium

Všechna varování a informace