O lécích - Poznejte své léky

Léky

Lékárny

Varování a informace

18. 07. 2017

Kortikosteroidy k injekčnímu podání – kontraindikace u pacientů alergických...

SÚKL informuje, že přípravky obsahující stopy bílkovin kravského mléka budou nahrazeny přípravky bez těchto bílkovin.

12. 07. 2017

Kontrastní látky obsahující gadolinium – potvrzení pozastavení registrace...

SÚKL informuje, že byl potvrzen nepříznivý poměr přínosů a rizik většiny lineárních látek.

12. 07. 2017

Zinbryta (daclizumab) - omezení používání

SÚKL informuje, že omezení má charakter předběžného opatření do doby posouzení všech dostupných údajů týkajících se...

20. 06. 2017

Metformin - ukončení evropského přehodnocení

SÚKL informuje, že byla zrušena kontraindikace pro pacienty se středně sníženou funkcí ledvin.

Všechna varování a informace