O lécích - Poznejte své léky

Léky

Lékárny

Varování a informace

26. 03. 2018

Sdělení SÚKL ze dne 26.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Infadolan, 1600iu/g+300iu/g ung...

09. 03. 2018

Xofigo – zákaz používání v kombinaci s přípravkem Zytiga a prednisonem či...

SÚKL informuje o zvýšeném riziku úmrtí a zlomenin v probíhající klinické studii.

13. 02. 2018

Retinoidy – Program prevence početí

SÚKL informuje, že výbor PRAC doporučuje aktualizaci Programu prevence početí a upozorňuje na riziko...

09. 02. 2018

Esmya – nová doporučení

SÚKL informuje, že u léčených žen je nutno kontrolovat jaterní testy, léčba nemá být prozatím zahajována u...

Všechna varování a informace